1 y ·çevirmek

Ünilaps Verileri Nerede Saklıyor?

ünilaps olarak gizlilik bizim için çok önemli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Üyelerimizin tamamının bilgileri Türkiye'de bulunmakta ve İstanbul'daki sunucumuzda barındırılmaktadır. Üçüncü taraflarla paylaşılması söz konusu dahil değildir.